Tuyên Dương Những Cá Nhân Có Thành Tích Tốt Trong Công Việc

Ngày 19 tháng 6 vừa qua, ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi – đơn vị chủ quản của khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài đã quyết định khen thưởng cho các nhân viên thuộc bộ phận Kỹ Thuật trong việc hoàn thành tốt công việc được giao. 

Danh sách khen thưởng bao gồm 5 nhân viên bộ phận Kỹ Thuật cùng 2 nhân viên công nhật, cụ thể như sau:

  1. Ông: Văn Ngọc Lai – Đội trưởng Phụ Trách Xây Dựng
  2. Ông: Nguyễn Đăng Trinh – Tổ Trưởng Vận Hành Nước Nguồn
  3. Ông: Phạm Thúc Nữ - Tổ Trưởng Phụ Trách Xây Dựng
  4. Ông: Nguyễn Linh – Nhân Viên Xây Dựng
  5. Ông: Nguyễn Văn Khai – Nhân Viên Vận Hành Nước Nguồn
  6. Ông: Lê Văn Mới – Nhân Viên Công Nhật
  7. Ông: A Lăng Mân – Nhân Viên Công Nhật

Thay mặt Ban Lãnh Đạo công ty, ông: Nguyễn Danh Nhung – Trưởng bộ phận Hành Chính Nhân Sự, đã trao gửi quyết định khen thưởng và số tiền thưởng đến từng cá nhân đã có thành tích tốt trong công việc. Đây được xem như một phần quà ý nghĩa của ban lãnh đạo công ty gửi đến những cá nhân nhằm động viên, khuyến khích tinh thần lao động của nhân viên DHC Suối Đôi nói chung và bộ phận Kỹ Thuật nói riêng.

Hotline
TOP