Tin Tức Hoạt Động

KHU DU LỊCH CVSKN NÚI THẦN TÀI THÔNG BÁO MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
KHU DU LỊCH CVSKN NÚI THẦN TÀI THÔNG BÁO MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tướng Chính Phủ nói chung và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nói riêng về việc chung sống an toàn với đại dịch covid-19 đồng thời góp phần thúc đẩy, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, sau thời gian thực hiện quy định ph

Xem tiếp
Hotline
TOP