KHU DU LỊCH CVSKN NÚI THẦN TÀI THỐNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

Kính gi: Quý du khách!

Hòa trong không khí hân hoan đón chào năm mi 2024, Ban Lãnh Đạo cùng toàn th CBCNV khu du lch Công Viên Sui Khoáng Nóng (CVSNK) Núi Thn Tài xin gi đến quý du khách li chúc: 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂 - 𝐀𝐍 𝐊𝐇𝐀𝐍𝐆 - 𝐓𝐇𝐈̣𝐍𝐇 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆.

Trước thm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, CVSKN Núi Thn Tài xin trân trng gi đến quý du khách thông báo v lch ngh Tết Nguyên Đán 2024 như sau:

• Khu du lch s ngh Tết:

- T ngày 04/02/2024 đến hết ngày 10/02/2024 (nhm ngày 25/12/2023 đến hết ngày 01/01/2024 Âm lch).

- T ngày 11/02/2024 (nhm ngày mùng 02 tháng giêng Âm Lch) khu du lch CVSKN Núi Thn Tài s phc tr li.

• Chính sách ph thu trong dp Tết Nguyên Đán 2024:

- Dch v lưu trú khách sn: ph thu 15% giá phòng t ngày 11/02/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (nhm mùng 2 đến hết mùng 6 Tết Âm lch)

- Các dch v còn li không thay đổi, không ph thu.

Mt ln na, Khu du lch CVSKN Núi Thn Tài trân trng gi đến quý du khách li chúc mng năm mi tt đẹp nht . Rt mong s tiếp tc nhn được tin tưởng, ng h ca quý khách trong thi gian sp đến.

Trân trng cm ơn!

Hotline
TOP