[CUỘC THI] LỜI CHÀO ĐẾN TỪ TRÁI TIM

[CUỘC THI] LỜI CHÀO ĐẾN TỪ TRÁI TIM

Khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài tổ chức Cuộc thi “Lời chào đến từ trái tim” dành cho tất cả cán bộ nhân viên (CBNV) của khu du lịch – đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động phát động phong trào “Văn hoá Xin chào & Nụ cười chạm đến trái tim”. Cụ thể:

I/THỜI GIAN

Cuộc thi diễn ra : Từ 28/8 đến 10/9/ 2023

Giai đoạn chấm điểm: Từ 10/9 đến 15/9 /2023

Trao thưởng : Sau 15/9/2023 trao thưởng tại sự kiện Sinh nhật CBNV thường niên

II/ ĐỐI TƯỢNG

Tất cả các CBNV của khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài (bao gồm CBNV ký hợp đồng và nhân viên thời vụ)

III/ TIÊU CHÍ CUỘC THI

-          Nội dung hình ảnh phải chuyển tải thông điệp về ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hoá Xin chào tại khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài

-          Nhân viên thực hiện văn hoá Xin chào phải thực hiện theo đúng hướng dẫn đã được ban hành, không chỉ thực hiện với du khách mà còn đối với cán bộ, nhân viên khu du lịch.

IV/ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

-     01 Giải hình ảnh Ấn tượng: Thưởng 2.000.000vnđ & Giấy chứng nhận của Giám đốc khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài

-     02 Giải hình ảnh Gương mặt đại sứ: Thưởng 1.000.000vnđ & Giấy chứng nhận của Giám đốc khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài

-     05 Giải hình ảnh Khuyến khích: Thưởng 500.000vnđ & Giấy chứng nhận của Giám đốc khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài

V/ THÔNG TIN BAN TỔ CHỨC (BTC) & BAN GIÁM KHẢO (BGK)

-    BTC gồm: Bộ phận Nhân sự và Bộ phận Marketing

-    BGK gồm: Đại diện Ban Giám đốc và Trưởng bộ phận

(Lưu ý: BTC & BTGK không được tham gia Cuộc thi)

 

Hotline
TOP