CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Sáng 31.10, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường thông qua phương án chào đón cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 tại Khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài với sự tham gia của hơn 30 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu.

Bà Trần Thị Hương- thành viên Đoàn Chủ tịch chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, cổ đông đã cùng nhau trao đổi về phương án chào đón cổ phiếu riêng lẻ năm 2022. Cụ thể, cổ đông: anh Phạm Phương Long và người có liên quan là bà Nguyễn Thị Thu Thủy sở hữu số cổ phần chiếm 5,54% tổng số cổ phần công ty.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2022 kết thúc thành công tốt đẹp, với 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự biểu quyết thông qua.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc họp:

Hotline
TOP