Trợ giúp thông tin

THÔNG TIN GIÁ VÉ VÀO CỔNG

Giá vé vào cổng (gói dịch vụ phổ thông):

 300.000 VND/người

Chính sách ưu đãi dành cho trẻ em:

Trên 1,3 m:                   300.000 VND/bé

Từ 1m đến 1,3m:    150.000 VND/bé

Dưới 1m :               Miễn phí

Giá vé bao gồm các dịch vụ:

Trượt phao tại dòng sông lười.

Tắm khoáng tại Huyệt Long Hồ và các hồ tự nhiên khác.

Massage ghế tại hồ Jacuzzi.

Các trò chơi nước.

Tắm sauna Thổ, sauna Nga.

Thăm quan các địa điểm tại Núi Thần Tài.

Miễn phí đưa đón trong Núi Thần Tài bằng xe chuyên dụng.

Vui chơi tại Công Viên Nước. 

BẢN ĐỒ CÔNG VIÊN SUỐI KHOÁNG NÓNG NÚI THẦN TÀI

HƯỚNG DẪN LỘ TRÌNH ĐẾN NÚI THẦN TÀI

(THAM KHẢO)